Beskrivningar

Estnisk spiralresår

Muddens teknik används på estniska och lettiska vantar. När man byter färg vart fjärde varv liknar tekniken näverstickning. Mönstret framträder efter ca 6-8 varvs stickning. Stickas runt.

Muddens maskantal är delbart med 6. Alla varv stickas lika.  

Mönster, vrider åt höger: *2 r, 1 omsl, 2 r, 2 r tills*, upprepa *-*.

Mönster, vrider år vänster: *2 m tills i bakre maskbågen, 2 r, 1 omsl, 2 r*, upprepa *-*.

 

Intarsia vid rundstickning

bfg = bottenfärg

mfg = mönsterfärg

Vid rundstickning av enstaka motiv hamnar mönsterfärgens tråd på ”fel” sida vartannat varv. Gör så här för att sticka motivet på vanten. Placera först vantens maskor på ovansidan, på samma strumpsticka.

Varv 1: Sticka bfg och mfg som diagrammet visar.

Varv 2: Sticka bfg maskor, lyft maskorna som ska ha mfg. Alla maskor på stickan stickas eller lyfts. Vänd arbetet och lyft nu bfg och sticka mfg med aviga maskor. Lyft alla bfg stickan ut. Nu kan varvet stickas klart med bfg.

Om motivet är litet använd en liten tråd för mfg. Börja på mitten av tråden. Vid större motiv gör en liten tuss.

http://talamodspasen.blogspot.se/2010/09/har-kommer-en-beskrivning-pa-hur-man.html

 

Välkommen

Välkommen till www.kreativahander.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Studieförbundet Vuxenskolans kurser i Bålsta

www.handaverk.n.nu

Screenramar med egen bild 

Screentryck- o textilfärger

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)